0318 52 17 00 van ma t/m vr van 08:00 tot 17:30 uur

Privacyverklaring

H. Hardeman Handels & Constructiebedrijf

 

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen. 

Wij verwerken de volgende gegevens: naam, adres en contactgegevens. Ook het door u opgegeven mailadres wordt door ons opgeslagen. Wij gebruiken dit adres alleen waarvoor u dit aan ons heeft doorgegeven en waar u toestemming voor heeft verleend. U kunt uw e-mailadres te allen tijde door ons laten verwijderen.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven. 

 

Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt.

Als u via onze website een order plaatst, een offerte aanvraagt of een vraag stelt verzamelen wij gegevens via Google Ads Enhanced Conversions. Hieronder vallen geanonimiseerde gebruikersinformatie en conversiegegevens die vereist zijn voor het bijhouden en analyseren van conversies. Deze gegevens worden geanalyseerd om de prestaties van onze advertentiecampagnes te versterken, de conversietracking te optimaliseren en waardevolle inzichten te verkrijgen betreffende de doeltreffendheid van onze marketinginspanningen. De gegevens worden geanonimiseerd en versleuteld met Google gedeeld zodat individuele identificatie niet mogelijk is. Privacybeleid van Google

 

Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact versleuteld wegschrijven. Indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van veertig jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd, dit in verband met de langdurige garantie die wij op onze producten geven. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. Een eventueel papieren bouwdossier blijft in ons afgesloten archief bewaard. 

 

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Hardeman, Hardeman.nl, Beplatingswinkel.nl en hardemanhekken.nl, worden algemeen bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hardeman gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Google analytics

Onze websites maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde ‘behavioural targeting’ waarmee je op basis van je klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien. Uw surfgedrag blijft volledig anoniem. 

Daarnaast heeft Hardeman Veenendaal Google Analytics ook zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt zodat gegevens nooit naar uw IP adres te herleiden zijn. Verder is het Analytics account van Hardeman Veenendaal zo ingesteld dat de informatie niet met anderen gedeeld mag worden. Daarmee is het Analytics cookie van Hardeman Veenendaal een niet-privacy gevoelig functioneel cookie dat strikt noodzakelijk is en essentieel voor bezoekers omdat daarmee de kwaliteit van Hardeman.nl gewaarborgd kan blijven. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Hardeman Veenendaal) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen (via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout). Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. 

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot H. Hardeman Handels & Constructiebedrijf, Generatorstraat 27a, 3900 AJ Veenendaal, telefoonnummer 0318 – 521700, info@hardeman.nl. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen. 

 

Beveiliging

Hardeman neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Om u te kunnen verzekeren van de veiligheid en bescherming van gevoelige informatie, zoals uw betaalgegevens, hebben wij de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen. Als u bij ons betaalt via iDeal, dan wordt er gebruik gemaakt van een 128 bit Secure Sockets Layer (SSL) via de bank, de nieuwste technologie om uw data te coderen en beschermen. Dit verzekert u van een veilige online transactie.

 

Toetsing kredietwaardigheid

Consumenten

Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over uw kredietwaardigheid. EDR gebruikt uw gegevens voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en contactgegevens. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/

Bedrijven

Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over de  kredietwaardigheid van de onderneming en eventuele negatieve bemerkingen ten aanzien van het bestuur/leiding van de onderneming. EDR gebruikt deze gegevens voor onderzoek naar de kredietwaardigheid en contactgegevens van u en uw onderneming. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/

 

1 april 2020