0318 52 17 00 | Nu bereikbaar van ma t/m vr van 08:00 tot 17:30 uur

In bedrijfspanden waar veel geluid wordt gemaakt  – en dan met name bij hoge tonen zoals slijpen of hameren –  kan de akoestiek in het pand onaangenaam overkomen en leiden tot vermoeidheid en/of hoofdpijn.

Om dit te voorkomen is het van belang in een vroeg stadium na te denken aan geluidsabsorptie. In het algemeen kan gesteld worden: hoe harder en gladder en massiever een materiaal hoe groter de geluidsreflectie en hoe ‘storender’ het weerkaatsen van het geluid kan zijn. Hoe hoger en groter een gebouw hoe minder storend.
Een sandwichpaneel met een metalen huid zal dus uitstekend voldoen in een magazijn of een fabriekshal waarin gewerkt wordt waar geen storende geluidsbronnen in de open ruimte staan. Het omkapselen van eventuele geluidsbronnen (machines met omkastingen) is verreweg de beste oplossing want hoeveel je ook aan geluidsabsorptie doet, het geluidsvolume zelf (in dB) kunt u amper dempen, enkel de nagalmtijd is te beperken. Als er toch storende geluidsbronnen in het gebouw aanwezig zijn (bijvoorbeeld een hoogtoerige zaag of slijptol), dan zijn er 2 manieren om de geluidsabsorptie te verbeteren:
De eerste is door in het ontwerp reeds minder harde materialen te voorzien, hierbij kunt u denken aan gasbeton binnenwanden i.p.v. sandwichpanelen, het voorzien van akoestisch vilt tegen de dakplaten of dakpanelen en/of het perforeren van de wanden en deze voorzien van ingesealde glas- of steenwol isolatie.
Het nadeel van deze ‘zachte’ materialen is dat deze over het algemeen ook meer vuil aantrekken en dan met name de geperforeerde platen zorgen na verloop van tijd voor een forse vervuiling.
Daarom is het alternatief ook mogelijk om na het gereedkomen en inrichten van het gebouw specifiek geluidmetingen te doen; op basis van deze metingen kan gericht gekeken worden op welke plekken en bij welke TOONHOOGTEN zich eventuele problemen voordoen en deze kunnen dan specifiek voor dit gebied en deze toonhoogten opgelost worden door tegen het dak aan baffles te monteren. (akoestische panelen)
Vaak hoeft dan maar een klein gedeelte van het gebouw voorzien te worden, blijven de kosten beperkt en deze baffles zijn bij vervuiling eenvoudig te vervangen of reinigen.